မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီအနေဖြင့် နည်းပညာတက္ကသိုလ်များမှ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းဆင်း (B.E)ဘွဲ့ရများ၏ ဘွဲ့နှင်းသဘင်အခမ်းအနားတွင် အလုပ်သင်အင်ဂျင်နီယာ (Apprentice Engineer Certificate – AEC) လက်မှတ် ပေးအပ်နိုင်ရန်အတွက် သက်ဆိုင်ရာ နည်းပညာတက္ကသိုလ်များမှ လျှောက်ထားလိုပါက ဘွဲ့နှင်းသဘင် မကျင်းပမီ (၁၅) ရက်အတွင်း အောင်စာရင်း မိတ္တူများနှင့်အတူ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ ဖြည့်စွက်၍ အချိန်မီ ပေးပို့နိုင်ပါရန် ရည်ညွှန်းချက်ပါစာဖြင့် အကြောင်းကြားလာပါသည်။