နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်)တွင် ၃.၆.၂၀၂၄ရက်နေ့ ၌ စတင်ဖွင့်လှစ်သော ၂၀၂၃-၂၀၂၄ပညာသင်နှစ်နှင့်၂၀၂၄-၂၀၂၅ပညာသင်နှစ်များ၏ ဘွဲကြို၊ ဘွဲလွန်သင်တန်းများမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ (၁၂၁၃ဦး)အား အေးချမ်းစွာဖြင့်ကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်းနှင့်သင်ကြားသင်ယူမှုများ စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်