ဘွဲ့ကြို(ပထမနှစ်) မောင်မယ်များအား နွေးထွေးစွာ ကြိုဆို

https://www.moi.gov.mm/iprd/news/180351