နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်)တွင် ၃.၆.၂၀၂၄ရက်နေ့ ၌ စတင်ဖွင့်လှစ်သော ၂၀၂၃-၂၀၂၄ပညာသင်နှစ်နှင့်၂၀၂၄-၂၀၂၅ပညာသင်နှစ်များ၏ ဘွဲကြို၊ ဘွဲလွန်သင်တန်းများမှ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ (၁၂၁၃ဦး)အား အေးချမ်းစွာဖြင့်ကျောင်းအပ်လက်ခံခြင်းနှင့်သင်ကြားသင်ယူမှုများ စတင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်
နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်)၏၂၀၂၃-၂၀၂၄ပညာသင်နှစ်အတွက် ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ မတ်လတွင်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော ဒုတိယနှစ် အင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းအသီးသီး၊ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ ဇီဝနည်းပညာသင်တန်းနှင့် ဒုတိယနှစ် ဇီဝနည်းပညာသင်တန်းတို့ ၏ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သော အောင်စာရင်းနှင့် Grade အား (၁၇.၅.၂၀၂၄)ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားပါမည်။