#အသိပေးကြေငြာခြင်း

၁။ နည်းပညာတက္ကသိုလ်အချင်းချင်း ကျောင်းပြောင်းရွေ့ခြင်း/ကျောင်းအပ်လက်ခံ ဆောင်ရွက်ခြင်းများကို (၃၁-၅-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ နောက်ဆုံးထားဆောင်ရွက်ပေးမည်။

၂။ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်အောင်) ပထမနှစ်သင်တန်းများအတွက် ကျောင်းအပ်လက်ခံ ဆောင်ရွက်ခြင်းကို အခက်ခဲအား အကြောင်းပြချက်ခိုင်လုံစွာ အသနားခံတင်ပြလာပါက ကျောင်းသား/သူများ ၏ ပညာသင်ကြား သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်း မဆုံးရှုံးစေရေးအတွက် (၁၀-၆-၂၀၂၂) ရက်နေ့အထိ လက်ခံဆောင်ရွက်ပေးမည်။

Leave a comment