ကျောင်းဖွင့်ရက် ကျေညာခြင်း

၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်၏ ပထမနှစ် (ဒုတိယနှစ်ဝက်)၊ ဒုတိယနှစ်မှနောက်ဆုံးနှစ်အထိ သင်တန်းများကို (၁၀.၁၁.၂၀၂၂) ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်ပါမည်။

Leave a comment