တင်ဒါခေါ်ခြင်း

စားသောက်ဆိုင် (၆) ခန်းတွဲအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါလျှောက်လွှာများကို ၂၇/၁၀/၂၀၂၂ မှ ၂/၁၁/၂၀၂၂ ရက်နေ့အထိ နည်းပညာတက္ကသိုလ် (ကျောက်ဆည်) ငွေစာရင်းဌာနတွင် ဝယ်ယူလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

တင်ဒါစိစစ်ရေးအဖွဲ့

၀၉ ၄၀၂၆၄၄၀၂၆/ 09 402644026

Leave a comment