၂၀၂၀ တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် ပထမနှစ် (ဒုတိယနှစ်ဝက်) ကျောင်းသား/သူများ ကျောင်းသားရေးရာဌာနတွင် ၃၀/၁၁/၂၀၂၂ ရက်နေ့နောက်ဆုံးထား၍ ပညာသင်ဆုလျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။

Leave a comment