ဘွဲ့ရကျောင်းသားများ အတွက် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန် နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်)နှင့် Myanmar Conch Cement Co.,Ltd တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း(၂၁.၉.၂၀၂၃)