သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၏ နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနား(၂.၁၀.၂၀၂၃)