နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်)သို့ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာန၊ အဆင့်မြင့်သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဦးစီးဌာနတို့မှ လာရောက်ခဲ့သည့်ခရီးစဉ်များ