နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်) မဟာအင်ဂျင်နီယာ/မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ သင်တန်းများအတွက် သင်တန်းသားခေါ်ယူခြင်း