ဂိုဏ်းပေါင်းစုံပဝါရဏာပွဲ သံဃာတော်(၅၀၀)ကျော်အတွက် အလှူရှင် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာ