နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်) တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရသူများစာရင်း(၂၀၂၃ ခုနှစ်အောင်)