မဟာအင်ဂျင်နီယာဘွဲ့သင်တန်း ဝင်ခွင့်(ရေးဖြေစာမေးပွဲ)ဝင်ရောက်ဖြေဆိုသူများအနက် လူတွေ့ဖြေဆိုခွင့်ရရှိသူများ(၂၀.၁၁.၂၀၂၃)ရက်နေ့ နံနက်(၁၀း၀၀)နာရီ(1/1/110)ခန်းသို့ အချိန်မှီလာရောက်ပေးကြပါရန်။