2023-2024 ပညာသင်နှစ်၊ BE(Nuclear Engineering)တတိယနှစ်သင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရန်အတွက် ဝင်ခွင့်ဖြေဆိုရမည်ဖြစ်ရာ ဖြေဆိုရမည့် အင်္ဂလိပ်စာနှင့် သင်္ချာဘာသာရပ်များ၏ Scope များ