ပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်)၏ ဆရာဒကာကျောင်းဖြစ်သော သာသနာဒီပကျောင်းတိုက်သို့ နေ့စဉ်ဆွမ်းပို့လှူဒါန်းမှုမှတ်တမ်း

Leave a comment