နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်)၂၀၂၃-၂၀၂၄ ပညာသင်နှစ်မေဂျာမိတ်ဆက်ပွဲအခမ်းအနား (၁၂.၁၂.၂၀၂၃)

Leave a comment