နည်းပြ/သရုပ်ပြရာထူးနှင့် အငယ်တန်း စာရေး၊စာကြည့်တိုက် လက်ထောက်-၅ ရာထူးအတွက် Scope များ

Leave a comment