ကျောက်ဆည်မြို့ ရွှေကူညီ မိုးကုတ်ရိပ်သာ ဒေါက်တာအရှင်ပညောဘာသ၏ ဂုဏဝိသိဌပူဇာပွဲ ကုသိုလ်ယူ (၇.၁.၂၀၂၄)

Leave a comment