နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်) ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ် ပညာရည်ချွန်ဆုနှင့် ထူးချွန်ဆုပေးပွဲ အခမ်းအနား (၂၁.၂.၂၀၂၄)

Leave a comment