၂၀၂၂-၂၀၂၃ ပညာသင်နှစ်အတွက်သင်တန်းအသီးသီးမှပညာရည်ချွန်ဆုနှင့် ထူးချွန်ဆု ရရှိသူများအား ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ရန်ဖိတ်ကြားခြင်း(ဆုရရှိသူများစာရင်းအား သက်ဆိုင်ရာဌာနများသို့် E-Mail ပို့ထားပါသည်။