အပူဒဏ်ကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက် အထူးဂရုပြု ဆင်ခြင်နေထိုင်ရန်

Leave a comment