နည်းပညာတက္ကသိုလ်(ကျောက်ဆည်)၏၂၀၂၃-၂၀၂၄ပညာသင်နှစ်အတွက် ၂၀၂၄ခုနှစ်၊ မတ်လတွင်ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော ဒုတိယနှစ် အင်ဂျင်နီယာ သင်တန်းအသီးသီး၊ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာ ဇီဝနည်းပညာသင်တန်းနှင့် ဒုတိယနှစ် ဇီဝနည်းပညာသင်တန်းတို့ ၏ စာမေးပွဲ ဖြေဆိုအောင်မြင်ခဲ့သော အောင်စာရင်းနှင့် Grade အား (၁၇.၅.၂၀၂၄)ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာသွားပါမည်။

Leave a comment