တက္ကသိုလ်အဆင့် အင်ဂျင်နီယာနှင့် သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနဂျာနယ် “University Research Journal of Engineering, Science and Education,2024” အတွက် စာတမ်းများပေးပို့တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်း။

Leave a comment